Specialisaties

Algemene kinesitherapie

  • Kinesist: beweging
  • Therapie: zorgen/behandelen
  • Binnen de kinesitherapie zorgt de therapeut ervoor dat de patiënt terug beter kan bewegen.

Manuele therapie

Een specialisatie binnen de musculoskeletale kinesitherapie, die dieper gaat dan de algemene kinesitherapie in onderzoek en behandeling. Bij de manuele therapie wordt er meer naar het lichaam gekeken als één geheel, zowel voor oorzaak als behandeling hiervan. Daarbij worden zowel manuele technieken zoals mobilisaties als manipulaties toegepast, maar ook oefentherapie om het functioneren van het bewegingsapparaat te herstellen.

M-Kiné biedt nog meer diensten

Oefentherapie

Als kinesist ondersteunt Maxim u tijdens de algemene revalidatie van handen, knieën, schouders, voeten en ellebogen. Hierbij speelt oefentherapie een belangrijke rol.

Rugscholing

Bewustmaking van de houding. Aanleren van hef -en tiltechnieken. Samen met oefentherapie om de spieren in de rug en buik te versterken.

Bppv

Benigne Paroxysmale Positionele Vertigo.

Letterlijk vertaald: onschadelijke plotse positieafhankelijke duizeligheid. Het is een probleem in het evenwichtsorgaan, waardoor de patiënt plots ernstige duizeligheid kan ondervinden. De therapeut onderzoekt dit aan de hand van bepaalde tests en kan zo gericht behandelen.

Temporo mandibulaire

Temporo mandibulaire therapie wordt toegepast bij problemen ter hoogte van het kaakgewricht zoals plotse blokkage, klikken, pijn of ongemak tijdens normale activiteiten zoals praten of eten. Dit wordt vaak vastgesteld door de tandarts en doorverwezen naar de kinesist voor de behandeling.